ŠRI ČINMOJA CENTRI

Rīgas Šri Činmoja centrs piedāvā Indijā dzimuša garīgā skolotāja Šri Činmoja skolniekiem meditēt kopā, un atklāt savu garīgo potenciālu ar mūzikas, sporta, mākslas palīdzību. Aktīvu darbību dažādajās dzīves jomās.

Šajā starptautiskajā internet avotā Jūs varat pārskatīt Centru biedru rakstus dažādās valodās, atsauces, fotoattēlus smieklīgus atgadījumus un piredzes, kas radušās to ceļā uz sevis atklāšanu.

Ir vairāk kā 300 Šri Činmoja centru, kas atrodas 50 pasaules valstīs. To biedri pieder dažādām rasēm, kultūrām, starp tiem ir visu reliģiju pārstāvji, kā arī nepiederoši nevienai no tām kopā veidojot patiesu visas pasaules ģimeni. Tos vieno kopēja tiekšanās dzīvot aktīvu ārējo dzīvi, kas pamatojas iekšējā meditācijas un nesavtīgas kalpošanas dzīvē cilvēcei.