Garīgā vārda saņemšana un nozīme, 1. daļa

      Parasti vārds kaut ko apzīmē. Par garīgu pieņemts saukt to, kam piemīt ne tikai materiāla un laicīga daba, bet arī tas, kas eksistē ārpus laika un telpas. Savienojums “garīgais vārds” apzīmē pārcilvēcisko, pārpasaulīgo, dievišķo dabu jeb īpašības kam vārds tiek piešķirts. Garīgā vārda saņemšanu var uztvert dažādi. Protams, jebko, kas atnāk pie cilvēka, viņš tendēts uztvert atbilstoši savai sapratnei. Šis process notiek nemanāmi, tūlītēji. Par ego sauc mūsu personīgo uzskatu kopumu, kā arī reakciju uztvert notiekošo kā savu, identificēt, pielāgot savu izpratni notiekošajam, pasniegt to sev saprotamā un vēlamā veidā. Ego nozīmē ‘es’. Parasti, saskaroties ar jebko, mūsu ego ir aktīvs. Ego nav materiāls. Tā ir mūsu tieksme. Tieksme identificēties ar pieņēmumu “es”. Pēc šīs reakcijas rodas neskaitāmas domas, tiek stimulētas neskaitāmas izjūtas. Šīs domas un izjūtas savukārt izpaužas darbībā. Lūk, piemērs. Saulainā dienā cilvēks iziet no mājas. Saule viņu apspīd, cilvēks paskatās uz sauli, sajūt enerģijas pieplūdumu. Cilvēks novērtē sauli kā labu un patīkamu. Cilvēka izjūtas vārdos: “Ak saule, cik tu esi laba.” Vienā vārdā: “Jā!” Pārtraucot lūkoties saulē, gūto enerģiju cilvēks izpauž darbībā. Otrs piemērs. Tumšā un lietainā dienā cilvēks iziet no mājas. Cilvēku nomāc apmākušās debesis, samērcē lietus. Cilvēks novērtē notiekošo kā nepatīkamu un nevēlamu, viņš nesaņem enerģijas pieplūdumu, jūtas nomākts, un tas izpaužas kā nevēlēšanās darboties, viņa attieksme vienā vārdā: “nē”.
      Daudzus gadu tūkstošus cilvēki nodarbojas ar garīgām praksēm, kas ir kā risinājums, jo attīsta spēju uztvert pasauli un izpausties pasaulē, identificējoties ar pārpasaulīgo neatkarīgi no ārējiem, materiāliem apstākļiem un notikumiem. Tas iespējams, jo garīgo prakšu būtībā ir pārveidošana cilvēka uztverē, tās pārorientācija. Garīgās prakses māca cilvēkam vienkāršību, pazemību un – būtiskākais – padevību, kas ir garīgā ceļa mērķis un augstākais sasniegums, kā arī īpašība, ko ieteicams vairot. Kāpēc? Kad mūsos izpaužas padevība, pirms jūtam vai domājam, mūsu apziņā esam noskaņoti uz “tu”, tāpēc iemantojam prasmi identificēties ar pārpasaulīgo, neierobežoto. Tā pamazām gūstam spēju uzticēt mūsu materiālo dabu dievišķajai, kas ir neierobežota, un tāpēc gūstam tādus augļus kā neierobežots miers, prieks, laime, prāta skaidrība, nezūdoša enerģija un daudzas citas īpašības ar + zīmi. Kad mūsos izpaužas ego, esam orientēti uz sevi, vēršamies pie ierastajām reakcijām ar ierobežoto materiālo dabu, jo viss, kas ir materiāls, reiz ir radies, un tā dabā ir izsīkšana, aiziešana bojā. Ja esam uzticējuši sevi tikai materiālajai dabai, mūsu dzīves izpratne un notikumi būs tieši kā katrai materiālai daļiņai – rašanās, veidošanās, novecošana, bojāeja. Diemžēl cilvēkos, kuri identificējušies tikai ar ego, šīs materiālās dabas īpašības izraisa spēcīgus pārdzīvojumus, īpaši novecošana un bojāeja, spēcīgas vilšanās, pārdzīvojumus, kas bieži izpaužas psihes un veselības traucējumos, kā arī vienkārši kā gandarījuma, piepildījuma trūkums dzīvē. Ja cilvēks nav patiesi laimīgs, viņš nespēj palīdzēt piedzimt un uzplaukt laimei arī apkārtējos. Tikai materiālā dabā vērstiem cilvēkiem parasti ir maz pazīstama saskare ar neierobežoto dabu, tāpēc tā šķiet izdomāta un nereāla. Risinājums un izeja no ierobežotās uztveres ir uzticība reliģisko un garīgo prakšu autoritātēm un garīgo zināšanu apgūšanai. Tā var sākties pat ar vienkāršu zinātkāri un pieaugt spējā prasmīgi apgūt izvēlēto.

- Češtitam Dāvids Kleiners, 18.aprīlī, 2011. gadā


      30. martā Dāvids Kleiners saņēma garīgo vārdu Češtitam (sanskritā) kas nozīmē: “ārkārtējs sasniegums” un aprakstīja savu izpratni esejā "Garīgā vārda saņemšana un nozīme".

vardsw.jpg

Attēlā: Garīgais vārds Češtitam sanskritā, izruna angļu šriftā, nozīme angliski (Extra - ordinary Achievement), vārda rakstība latviešu un krievu valodās. Foto: Šri Činmojs tiekas ar Indijas konsulu un viņa dzīvesbiedri privātā vizītē Ņujorkā, 2007. gada aprīlī. Šri Činmoja skolnieki sveic konsulu izpildot Šri Činmoja dziesmas. Dāvids Kleiners blakus Šri Činmojam.