Meditācija

Ceļojums uz piepildījumu

Savā dzīvē visdažādākajos veidos un vietās mēs meklējam piepildījumu – cilvēkos, ko satiekam, vietās, ko apmeklējam, darbā un karjeras izaugsmē – tomēr laime un iekšējā brīvība, pēc kuras mēs tik ļoti ilgojamies, kura ik brīdi varētu kvēlot mūsu acīs un sirdīs, šķiet neizskaidrojami izvairīga.

Dzīve mudina mūs ielūkoties sevī, lai atklātu dzīvesprieku, kas pastāv neatkarīgi no mainīgajiem ārējiem apstākļiem – tā sākas garīgais ceļojums. Laimes meklējumi iegūst jaunu virzienu, kļūdami par ceļojumu iekšienē, kurš liek mums uzmeklēt savas dzīves dziļāko jēgu un tiekties pretī patiesai, nebeidzamai laimei.

Mēs esam garīgas būtnes, un nekas cits kā gara uzplaukums nevar sniegt mums pilnīgu gandarījumu. Tagad mēs iedziļināmies sevī un meklējam savas sirds un dvēseles mājvietu. Dzīve ir ceļš, dvēsele ir ceļinieks, bezgalīga svētlaime ir mērķis. Un meditācija ir vārti, caur kuriem dodamies, lai uzsāktu mūsu meklējumus. Laipni lūgti visbrīnumainākajā ceļojumā – iekšējā ceļojumā!