Šri Činmoja biogrāfija

 • Add child page
 • --->
  Sri Chinmoy

  Šri Činmojs ir dzimis Bengālijā, Indijā (tagadējā Bangladešā). No 1944. līdz 1964. gadam viņš dzīvoja garīgā kopienā Dienvidindijā, kur nodarbojās ar meditāciju, sportu un jogu pēc senajām Indijas jogas tradīcijām. 1964. gadā Šri Činmojs, sekojot iekšējam aicinājumam, ieradās Rietumos, lai dalītos ar tiecīgajiem Rietumu meklētājiem Austrumu garīgajā gudrībā. Atrodoties Rietumos, Šri Činmojs veltīja sevi globālās harmonijas un cilvēka sevis pārspēšanas veicināšanai.

  Lasīt vairāk: Šri Činmoja dzīvesstāsts.

   

  Šri Činmoja kalpošana Rietumos

  Šri Činmojs ir spējis savienot Austrumu garīgumu ar Rietumu dinamismu un ar sevi kā piemēru parādīt to, ka garīgums var izpausties katrā mūsu ārējās dzīves aspektā. Dzīves laikā Šri Činmojs bija ļoti aktīvs, un viņa bagātīgais devums literatūrā, dzejā, mākslā, mūzikā un atlētikā paver jaunus apvāršņus skatījumā uz pasauli un cilvēka iekšējām un ārējām iespējām.

  whr

  Pasaules sadraudzības skrējiens
  (World Harmony Run)

  Pasaules sadraudzības skrējiens, ko dibinājis Šri Činmojs, ir pasaules mēroga projekts ar nolūku veicināt saprašanos un draudzību. Kā simbolu harmonijai, skrienot cauri vairāk nekā 80 pasaules nācijām, skrējēji izmanto degošu lāpu.

  Lasīt vairāk: Pasaules sadraudzības skrējiens.

  nm

  Laipni vārdi no pasaules mēroga pārstāvjiem

  46 gadus kalpojot Rietumos, Šri Činmojs ir saticis daudzus pasaules līderus un saņēmis daudz laipnu iedrošinājuma un atbalsta vārdu savām aktivitātēm.

  Lasīt vairāk

   

  interfaith

  Tiekoties ar dažādu ticību pārstāvjiem

  Šri Činmojs ir veltījis savu dzīvi, lai būvētu tiltus starp dažādām reliģijām, jo viņš tic, ka katra reliģija ir drošs ceļš, kas ved uz mūžīgo patiesību un ir šīs Patiesības īstena izpausme. Lasīt vairāk

  Running

  Sports

  Šri Činmojs ir bijis kaislīgs sportists jau no pašām pirmajām āšrama (garīgās kopienas) dienām. Savā dzīves otrajā pusē Šri Činmojs rada iespēju turpināt savu fizisko sevis pārspēšanu ar svarcelšanas palīdzību, parādot, ka vecums pastāv vienīgi prātā, nevis sirdī.Lasīt vairāk par Šri Činmoja sporta aktivitātēm

  music

  Mūzika

  Šri Činmojam mūzika un garīgums ir nedalāmas lietas. Viņš ir sacerējis daudzas dziesmas un juta, ka ar apgaismojošu mūziku mēs varam palīdzēt un ļaut izpausties sirds īpašībām. Lasīt vairāk par Šri Činmoju kā komponistu un izpildītāju

  writings.

  Rakstnieks

  Šri Činmojs ir rakstījis par daudziem garīgās dzīves aspektiem. Viņa vistiešākais izpausmes veids ir dzeja, un dzīves laikā viņš ir sarakstījis simtiem tūkstošu haiku veida meditatīvu aforismu. Šri Činmojs ir rakstījis arī esejas, lugas un lekcijas. Lasīt vairāk

  art

  Māksla

  Šri Činmojs ir radījis skaistu garīgās mākslas kolekciju. Viņš sauc savu mākslu par Džarna-Kala, kas nozīmē „Mākslas avots” jeb māksla, kas plūst no iekšējā Pirmavota, no kura smelties viņam ļauj meditācija.Lasīt vairāk par Šri Činmoja mākslu


  Palīdzība

  Šri Činmojs ir humānās programmas „Vienotības sirds asaras un smaidi” (Oneness - Heart Tears and Smiles) dibinātājs. Tā veic humāno palīdzību, un to koordinē starptautiskais Šri Činmoja Centrs, kas savieno cilvēku dzīves un sirdis vairāk nekā 150 nācijās. Lasīt vairāk

  Saites citiem oficiāliem avotiem par Šri Činmoju

  • Sri Chinmoy.org/latvian - Oficiāls avots par Šri Činmoja dzīvi un radošo darbību
  • Sri Chinmoy Library - Internet - bibliotēka kur atrodamas vairāk kā 1,100 grāmatas
  • Yoga of Sri Chinmoy - Šri Činmoja grāmatas sakārtotas atbilstoši noteiktām tēmām.
  • Sri Chinmoy TV - Šri Činmoja un Šri Činmoja centru pārstāvju aktivitāšu videomateriāli.
  • Life of Sri Chinmoy - Ieskati Šri Činmoja biogrāfijā kopš bērnības gadiem Indijā līdz dzīves noslēgumam rietumos. Atrodami arī īsi apraksti par Šri Činmoja pārdzīvojumiem un pieredzi dažādās dzīves jomās.