Šri Činmoja dzīvesstāsts, devums un dzīves piemērs

Sri Chinmoy
Šri Činmojs

Ievads

Šri Činmojs ir garīgais skolotājs, kurš ar savu sirds degsmi tiecas iedvesmot cilvēkus kļūt par labākiem šīs pasaules pilsoņiem un kalpot cilvēcei.

It visās savās aktivitātēs – mākslā un literatūrā, mūzikā un meditācijā, sportā un sabiedriskajā darbībā - viņš vēlas apliecināt vispārcilvēciskās vērtības un pašpilnveidošanās ideālus.

Īsumā

Šri Činmojs dzimis Bengālijā, Indijā, 1931.gadā garīgā un mīlošā ģimenē. Divpadsmit gadu vecumā viņš sekoja saviem vecākajiem brāļiem un māsām,kuri ilgsoši praktizēja meditāciju, un pārcēlās uz dzīvi Pondišeri garīgajā kopienā Indijas dienvidos.

Šri Činmojs 14 gadu vecumā
Šri Činmojs 14 gadu vecumā

Tur viņš pavadīja turpmākos divdesmit gadus, gūstot rietumu tipa izglītību un veicot radošu literāro darbību.Īpaša uzmanība tika pievērsta sportam - sprinta, augstlēkšanas un lodes grūšanas disciplīnām, kur tika gūti ievērojami panākumi.

Jogamaija Ghoša - Šri Činmoja māte

 

Reliģija un garīgums

Šri Činmojs piedzima hindu ģimenē, tomēr viņš ir plaši pazīstams kā dziļas cieņas paudējs pret visām reliģijām, garīgajiem ceļiem un Dieva mīlestības veidiem.

Viņam pieder vārdi: "Patiesa reliģija ir universāla. Tā nemeklē nepilnības citās reliģijās. Piedošana, līdzjūtība, tolerance, brālība un vienotības sajūta ir patiesas reliģijas pazīmes."

"Garīgums nav iecietība pret cita cilvēka ticību Dievam. Garīgums ir absolūta citu cilvēku ticības Dievam atzīšana par savu paša ticību."

Kā garīgs padomdevējs Šri Činmojs tagad kalpo saviem skolniekiem vairāk nekā 60 pasaules valstīs, iedvesmojot viņus dzīvot līdzsvarotu dzīvi, apvienojot meditācijas disciplīnu ar mūsdienīgu dzīves aktivitāti. Viņš regulāri apceļoja pasauli, sniedzot bezmaksas koncertus, lekcijas un publiskas meditācijas, tiekoties ar saviem skolniekiem, kā arī tiekoties un pārrunājot garīgus jautājumus ar pasaules un nacionālajiem līderiem. Savā sabiedriskajā darbībā un arī kā meditācijas skolotājs Šri Činmojs sekoja senai tradīcijai, neņemot samaksu par garīgo līdzdalību, lekcijām, koncertiem un publiskām meditācijām.

Šri Činmojs un Māte Terēze
Šri Činmojs un Māte Terēze

Šri Činmojs bija tuvs Mātes Terēzes draugs un ir ticies ar daudziem reliģiskajiem līderiem, lai apspriestu reliģiju harmonisku līdzpastāvēšanu. Vienlaikus Šri Činmojs, fokusējoties uz cilvēka iekšējo izaugsmi un praksi, savu mācību raksturo kā garīgo ceļu, nevis kā formālu reliģiju.